گروه بازرگانی CENTER MDF پخش و توزیع انواع فرآورده های MDF و ورق های دکوراتیو

گروه بازرگانی CENTER MDF

درباره ما ...

  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های MDF خارجی از برند های آرین سینا، کاسپین، گلستان، رهاسان، پویا
  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های MDF خارجی از برند های ادونس، واناچای، اسکیچای، پنل پلاس
  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های MDF رنگی ملامینه از شرکت های پاک چوب، ایزوفام، آریا، آرتا، تیسان، پدیده، آرین، فومنات
  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های هایگلاس پاک چوب، هایگلاس ایزوفام، هایگلاس agt، هایگلاس دکوپنل، هایگلاس پانوتک، هایگلاس یلدیز،
    هایگلاس فرامید، هایگلاس واریو
  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های نئوپان رنگی ملامینه از شرکت های بهمن، پویا، تبریز، گنبد، پارس، فومنات
  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های MDF سینکرونایز فوق برجسته از شرکت های ایزوفام، فرامید و گرندوود
  • نماینده پخش و توزیع انواع ورق های 3 میل پرینتی از شرکت سپیدار